JIDUda 2021 yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyalar ro‘yxati

Tadbir nomi

Masul

Vaqti

Xalqaro konferensiyalar

1

Hozirgi zamon sharoitida O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlari: iqtisodyot, huquq, siyosat

S.M. Adilxodjaeva,
“Huquq nazariyasi va davlat boshqaruvi” kafedrasi mudiri

2021 yil 27 aprel

2

COVID-19 pandemiyasi sharoitida Markaziy Osiyo mamlakatlarida Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish imkoniyatlari va tahdidlari

L.M. Tashpulatova,
“Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrasi mudiri
2021 yil 21 may

3

Zamonaviy xalqaro huquqda xalqaro madaniy huquqni shakllantirish tendensiyalari: nazariya va amaliyotning dolzarb muammolari

N. Fayzullaeva, S. Ikramov,
“Huquq nazariyasi va davlat boshqaruvi” kafedrasi o‘qituvchilari
2021 yil 16 iyun

Respublika miqyosidagi konferensiyalar

1

O‘zbekiston Respublikasida islohotlarni chuqurlashtirish davrida tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish istiqbollari: muammolar va yechimlar

 

Sh.O. Sharifxo‘jayev,
“Xalqaro iqtisodiyot” kafedrasi mudiri

2021 yil 6 aprel

2

Texnologik innovatsiyalarning xalqaro munosabatlar transformatsyasiga ta’siri: nazarya va amalyot

M.M. Baxadirov,
“Xalqaro muammolarning amaliy tahlili” kafedrasi mudiri
2021 yil 20 aprel

3

Markaziy va Janubiy Osiyo: mintaqaviy va mintaqalararo aloqalarning zamonaviy holati

M.M. Baxadirov,
“Xalqaro muammolarning amaliy tahlili” kafedrasi mudiri
2021 yil 4 may