Kafedra: Amaliy diplomatiya

Lavozimi: O`qituvchilar

E-mail: akram.umarov@gmail.com

Faoliyati to‘g‘risida ma’lumot: 1988 yil Samarqand shahrida tug‘ilgan. 2009 yilda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Xalqaro munosabatlar” fakultetini tamomlagan. Bakalavriat bosqichidan so‘ng shu yilda JIDU magistraturasiga “Xalqaro munosabatlar” mutaxassisligiga qabul qilingan va 2011 yilda uni muvaffaqiyatli bitirgan. 2009-2011 yillarda O‘zDJTU qoshidagi 3-son akademik litseyda o‘qituvchi sifatida faoliyat yuritgan. 2012 yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituga ishga qabul qilingan. 2014 yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga katta ilmiy xodim-izlanuvchi lavozimiga o‘tdi. Shuningdek, 2013 yildan beri JIDU “Xalqaro munosabatlar” kafedrasi o‘qituvchi bo‘lib faoliyat olib bormoqda.

Ilmiy qiziqishlari/izlanishlar sohasi: xalqaro xavfsizlik, xalqaro munosabatlar, Markaziy Osiyo, MDH, Afg‘oniston, Pokiston, Yaqin Sharq.

Fanlardan dars beradi: Jahon siyosati, Qo‘shni mamlakatlar xalqaro munosabatlari, Xalqaro munosabatlar nazariyasi.

Asosiy ilmiy ishlari:

  • Перспективы участия ШОС в стабилизации ситуации в Афганистане. Международные отношения. – Ташкент, 2010. - № 1. – с. 35-38.
  • Антитеррористическая деятельность ISAF в Афганистане. Международные отношения. – Ташкент, 2010. - № 3. – с. 29-36.
  • Афганский фактор в контексте обеспечения региональной безопасности Центральной и Южной Азии. Самарқанд давлат университети илмий тадқиқотлар ахборотномаси. Илмий-назарий, услубий журнал. – Самарқанд, 2011. № 2 (66). – б. 43-48.
  • Афганский фактор в индо-пакистанских отношениях. «Востоковедение» - научный журнал ТашГИВ. Ташкентский государственный институт востоковедения – Ташкент, 2011. – №1. - c. 115-120.
  • The relations of the Central Asian countries and Afghanistan in the new century. Defence Journal. – Islamabad, 2014. - №8. – pp. 22-29
  • Стратегические инициативы США и Китая в Центральной Азии. Сравнительная политика (МГИМО). – Москва, 2015. - №1. – б.128-138.