Kafedra: Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi

Lavozimi: Katta o`qituvchilar

E-mail: i_shamsieva@rambler.ru

Faoliyat annotasiyasi:

Toshkent Davlat universiteti Tarix fakulteti bitiruvchisi. Ixtisosligi « Tarix ». Mutahassisligi bo`yicha tarix va jamiyatshunoslik fanlari o`qituvchisi.  1999 yil Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti Tarix fakulteti aspirantura bo`limini bitirgach, shu yili nomzodlik dissertasiyasini himoya qildi.

Mehnat faoliyati davomida O`zbekiston Milliy universiteti, O`bekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat va jamiyat qurilish akademiyasi huzuridagi Yangi tarix markazi,Работала в Национальном Университете Узбекистана, FarMI, Bojxona Akademiyasi kabilarda ishlagan. Buyuk Britaniyaning Ekzeter universiteti, Janubiy Koreyaning Chandjou universiteti, Rossiyaning MDU larida ilmiy malaka oshirishlarini o`tagan.

Hozirda Jahon iqtisidiyoti va diplomatiya universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi kata o`qituvchisi.

Ilmiy qiziqishlar doirasi:

Intellektual va og`zaki tarix, Tarix o`qitishni innovasion metodlari.

O`qitiladigan fanlar: O`zbekistonning eng yangi tarixi, Demokratik jamiyat qurishning nazariyasi va amaliyoti, Ma`naviyat asoslari va dinshunoslik.

Ilmiy ishlari:

  • Ўзбекистон тарихи (darslik, lotin imlosida). .:   Т.,“”Университет” 2005, 535 б.
  • Жаҳонда ҳисоблаш техникасининг ривожланиш тарихидан: абакдан компьютергача// ЎзМУ хабарлари, 2008 йил, №2, 155-158 бетлар
  • Хоразмийдан Интернетгача: алгоритмнинг жаҳон ҳисоблаш техникаси ва ахборот технологиялари тарихидаги ўрни // Ўзбекистон тарихи журнали, 2010. № 1. -Б.37-45.
  • “Case-study –как инновационный образовательный  метод» //”Наука, просвещение и культура в системе непрерывного образования: проблемы и решения по реализации государственной программы «Год внимания и заботы о старшем поколении» Ilmiy-amaliy konferensiya. Т.. 2015,  157-161 бб.