Kafedra: Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi

Lavozimi: Kafedra mudiri

E-mail: baxran@mail.ru

Faoliyat annotasiyasi:

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti Tarix fakulteti “Siyosiy partiyalar tarixi va Turkiston oqimlari” mutahassisligi bitiruvchisi, tarix o`qituvchisi. Universitetni bitirgach, O`zbekiston tarixi fakultetiga aspiranturaga qabul qilindi. 2000 yil  «История городского самоуправления в Туркестане (1877-1918гг.)» mavzusida nomzodlik dissertasiyasini ximoya qilda.  2007 yil Jahon iqtisidiyoti va diplomatiya universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi katta o`qituvchisi lavozimida qabul qilindi.

Hozirda “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi mudiri lavozimida ishlab kelmoqda.

Ilmiy qiziqishlar doirasi:

Ma`naviy tiklanish va Xalqaro munosabatlar kontinuumida milliy o`zlikni anglash.

O`qitiladigan fanlar: O`zbekistonning eng yangi tarixi. O`zbekistonda demokratik jamiyat qurishning nazariya va amaliyoti. Ma`naviyat asoslari. Dinshunoslik.

Ilmiy ishlari:

  1. «Основы духовности. – O`quv qo`llanma. – Т.:УМЭД, 2008.
  2. «Духовный аспект в модернизации гражданского общества (на примере политических партий)» Монография. – Т.:УМЭД, 2012.
  3. «Духовное возрождение и национальное самосознание в международном политическом континууме (на примере стран Центральной Азии)». Монография. – Т.: УМЭД, 2013.
  4. «Новейшая история Узбекистана. O`quv qo`llanma. (Hammualliflikda) – Т.: УМЭД, 2014.
  5. «Очерки новейшей истории Узбекистана». Монография (Hammualliflikda) – Т.:«Адабиёт учкунлари», 2015.
  6. Central Asia: Common Historical and Cultural Roots. Монография. (соавторство) - Insights and Commentaries South and Central Asia. Published in India. New Delhi 2015.