Kafedra: Davlat qurilishi va huquq kafedrasi

Lavozimi: Professorlar

E-mail: ixamedov@uwed.uz