Kafedra: Davlat qurilishi va huquq kafedrasi

Lavozimi: O`qituvchilar

E-mail: nkadirova@uwed.uz