Kafedra: Xalqaro xususiy va fuqarolik huquqi

Lavozimi: O`qituvchilar

E-mail: aaminova@uwed.uz

Faoliyatining qisqacha tavsifi:

2004 yil Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Xalqaro huquq” fakultetini (bakalavriat) tugatdi. 2006 yil ushbu universitet magistraturasini “Xalqaro huquq” mutaxassisligi bo‘yicha tamomladi. 2007 yildan 2011 yilga qadar Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti aspiranturasida tahsil oldi. 2006-2011 yillar davomida Qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazida yetakchi mutaxassis lavozimida mehnat faoliyatini olib bordi. 2011 yildan hozirgi kunga qadar Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining “Xalqaro xususiy va fuqarolik huquqi” kafedrasi o‘qituvchisi bo‘lib ishlamoqda. Universitetda “Xalqaro huquq” fakulteti IV va V kurs talabalariga amaliy mashg‘ulotlar o‘tadi.

Ilmiy izlanishlari sohasi: Fuqarolik, xo‘jalik va korporativ huquqlari yo‘nalishidagi qonunchilikni takomillashtirish hamda xalqaro xususiy huquq huquqni o‘rganish.

Ta’lim beruvchi kurslari: Korporativ huquqi, xo‘jalik huquqi va xalqaro xususiy huquq.

Asosiy nashrlar:

  1. Роль международных организаций в регулировании рынка ценных бумаг//Биржа-Эксперт. – Ташкент, 2012. – №5.
  2. Проблемы и перспективы подготовки квалифицированных кадров для рынка ценных бумаг//“Ёш авлод-кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга оширувчи асосий куч” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент: ЖИДУ, 2011.
  3. Опыт развития институтов саморегулирования на фондовом рынке// Рынок, деньги и кредит. – Ташкент, 2007. – №11.
  4. Порядок регистрации импортных контрактов в уполномоченных органах // Сборник статей научно-практической конференции на тему «Место и роль Республики Узбекистан в современных международных отношениях». – Ташкент: УМЭД, 2006.
  5. Порядок заключения импортных контрактов при помощи электронных коммуникационных средств//Сборник статей научно-практической конференции на тему «Проблемы модернизации и демократизации в РУз». – Ташкент: УМЭД, 2006.